Framun Imatge
Monòlits

Rètols verticals amb moltes possibilitats d’acabats en quant a la forma, els materials, les mides, la il·luminació, etc.

FRAMUN RÈTOLS
Ctra de Vic km 2,6
08243 Manresa
Telèfon: 93 873 51 42
Fax: 93 874 15 59