Framun Imatge
Pancartes

Pancartes de lona reforçada a 1 o 2 cares, retolades impresses amb tintes solvents o vinils retallats. Confeccionades amb bores i ullets o altres acabats i aplicacions.

FRAMUN RÈTOLS
Ctra de Vic km 2,6
08243 Manresa
Telèfon: 93 873 51 42
Fax: 93 874 15 59