Framun Imatge
Treballs làser o pantògraf

Treballs amb presició de gravat i tall aplicats a plaques o altres objectes, de diversos materials (vidre, cuir, plàstic, metalls, fusta, etc). Aplicació a lletres corpòries, maquetes, segells, rètols, regals personal·litzats, etc.
Oferim materials propis com gravats bicapa amb gran diversitat d’acabats i colors que, a la vegada són molt resistents tant a l’exterior com a productes químics. Son aptes per a realitzar tot tipus de rètols de senya-lització, plaques de bústia, de seguretat, per maquinària, etc.

FRAMUN RÈTOLS
Ctra de Vic km 2,6
08243 Manresa
Telèfon: 93 873 51 42
Fax: 93 874 15 59